Parohia Manu Cavafu

Imagine Parohia Manu Cavafu

Hramul bisericii

Hramul bisericii este Sfânta treime

Preoți slujitori

preot prof. dr. Sterea Tache, paroh

preot Tache Valentin

Descriere

Este construită din cărămidă arsă și în formă de cruce. Biserica în stil neobizantin este executată în ulei mai târziu - după spusele specialiștilor pare a fi opera elevilor pictorului Ioanid.

Biserica nu posedă nici un document în legătură cu zidirea și pictura ei. Dintre obiectele cu valoare istorică sau documentară se remarcă Catapeteasma, care are o valoare artistică prin sculptura în relief cu care este împodobită.

În biserică se găsesc mormintele lui Manea Cavafu și al soției sale Maria, ctitorii acestui sfânt locaș. Fiind acoperite cu mozaic, care a fost turnat mai târziu, nu se mai cunoaște locul unde au fost.

Dintre slujitorii care au deservit această biserică se remarcă în mod mai deosebit Părintele Consilier Moisiu, care a ocupat diferite posturi în administrația bisericească, astfel: el a fost protopop al capitalei, Consilier Administrativ la Mitropolia Ungro-Vlahiei și Director în fostul Minister al Cultelor și Artelor.